шофьорски курс категория C

Запишете шофьорски курс за професионална категория в гр. Пловдив.

Учебен център Барбанаков предлага курсове за категория C, която Ви дава право на шофьорска книжка за управление на товарен автомобил/камион с допустима максимална маса над 3.5 тона и дължина от 7 до 12 метра.

Кандидати за шофьорски курс категория C трябва да покриват следните изисквания:

 • Години – 18. (ако курсистът нe e навършил 21 години, за да получи свидетелство за управление е нужно да премине курс за професионална компетентност за шофьори).
 • Да има валидна лична карта.
 • Да има валидна диплома за основно образование.
 • Да има валидно свидетелство за управление на МПС от катeгория B .
 • Да има удостоверение за психологическа годност (психо).
 • Да има медицинско свидетелство за категория C.

Обучението за категория C е от 2 части:

Теория и практика.

Изпитите са:
теоретични – решавате изпитна листовка с общо 30 въпроса с не повече от 9 наказателни точки, и практически – управление на камион.

Учебен център Барбанаков провежда шофьорски курсове за категория CE гр.Пловдив.

Този курс Ви дава право на шофьорска книжка за управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг. За да запишете курса, трябва да имате навършени 21 години и една година стаж от категория C. Практическата част на курса се състои от управление на полигон – закачане и разкачане на ремарке и управление/ кормуване в градски условия.При записване за шофьорски курс получавате от нас всички въпроси за листовки категория C и CE в разработен файл с пояснения.

шофьорски курс категория C
шофьорски курс категория C

Кандидати за категория CЕ трябва да покриват следните изисквания:

 • Години – 18.
 • Да има валидна диплома за завършено основно образование.
 • Да има една година стаж от категория C
 • Да има валидно свидетелство за управление на МПС
 • Да има валидна лична карта.
 • Да има медицинско свидетелство за категория CE.

Обучението за категория CE e от 2 части:

Теория и практика.

Изпитите са:
теория – решавате листовка с общо 15 въпроса с не повече от 3 наказателни точки/грешки.
полигон – изпълнение на закачане и откачане на ремарке
практическа – управление на камион с ремарке.