Изисквания:
  • За да започнете шофьорския курс категория B, трябва да имате навършени 17 години и 9 месеца.
  • За категория C – Кандидатът трябва да има свидетелство за управление от категория B и възраст 18 години. Ако курсистът нe e навършил 21 години, за да получи свидетелство за управление, е нужно да премине курс за професионална компетентност за шофьори.
  • За категория C+E – Кандидатът трябва да има стаж от кат. C – 1 година и възраст 21 години.
  • За категория D – Кандидатът трябва да има стаж  от кат. C – 2 години и възраст 24 години.

Необходими документи:
Категория B
Категория C
Категория C+E
Категория D
1. Лична карта
1. Лична карта
1. Лична карта
1. Лична карта
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
3. Медицинско свидетелство
3. Медицинско свидетелство
3. Медицинско свидетелство
3. Медицинско свидетелство
4. Снимка 1 бр.
4. Снимки 1 бр.
4. Снимка 1 бр.
4. Снимки 1 бр.
5. Свидетелство за управление на МПС
5. Свидетелство за управление на МПС
5. Свидетелство за управление на МПС
6. Контролен талон (акт)
6.  Контролен талон (акт)
6. Контролен талон (акт)
7.Удостоверение за психологическа годност
7.Удостоверение за психологическа годност

Изпити:
 
Вътрешен и външен изпит по Теория :
 
За категория В – продължителност 40 мин. Решават се 45 въпроса
  • За категория C – продължителност 30 мин. Решават се 30 въпроса
  • За категория С+Е и D – продължителност 20 мин. Решават се 15 въпроса
 
Изпит по Управление :
 
  • За категория В – продължителност не по-малко от 25 мин.
  • За категория С, D – продължителност не по-малко от 45 мин.
  • За категория С+Е – продължителност не по-малко от 45 мин. (полигон и управление в градски условия)