Изисквания:
 • За да започнете шофьорския курс категория B, трябва да имате навършени 17 години и 9 месеца.
 • За категория C – Кандидатът трябва да има свидетелство за управление от категория B и възраст 21 години.
 • За категория C+E – Кандидатът трябва да има стаж от кат. C – 1 година и възраст 21 години.
 • За категория D – Кандидатът трябва да има стаж  от кат. C – 2 години и възраст 24 години.

Необходими документи:
Категория B
Категория C
Категория C+E
Категория D
1. Лична карта
1. Лична карта
1. Лична карта
1. Лична карта
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
2. Диплома за завършено най-малко основно образование
3. Медицинско свидетелство
3. Медицинско свидетелство
3. Медицинско свидетелство
3. Медицинско свидетелство
4. Снимка 2 бр.
4. Снимки 2 бр.
4. Снимка 1 бр.
4. Снимки 2 бр.
5. Свидетелство за управление
5. Свидетелство за управление
5. Свидетелство за управление
6. Талон (акт)
6. Талон (акт)
6. Талон (акт)
7.Удостоверение за психологическа годност (ксерокопие)
7.Удостоверение за психологическа годност (ксерокопие)

Изпити:
 
Вътрешен изпит по теория
 
Изпит по теория пред ДАИ:
 
 • За категория В – продължителност 40 мин. Решават се 45 въпроса
 • За категория C – продължителност 30 мин. Решават се 30 въпроса
 • За категория С+Е и D – продължителност 20 мин. Решават се 15 въпроса
 • За категория D – продължителност 20 мин. Решават се 15 въпроса
 
Вътрешен изпит по управление
 
Изпит по управление пред ДАИ:
 
 • За категория В – продължителност не по-малко от 25 мин.
 • За категория С, D – продължителност не по-малко от 45 мин.
 • За категория С+Е – продължителност не по-малко от 45 мин. полигон и управление в градски условия не по-малко от 45 мин.